22.12.2021

Završeni radovi na obnovi podrumu Muzeja grada Koprivnice

U sklopu projekta reVITAlize se provodili su se radovi na sanaciji vlage i rekonstrukciji podruma zgrade Muzeja grada Koprivnice. Zgrada Muzeja izgrađena je oko 1680. godine i povremeno dograđivana do polovice 19. stoljeća. Zgrada ima status pojedinačnog zaštićenog nepokretnog dobra pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske pod oznakom Z-2795. Gledano s aspekta dotrajalosti i oštećenja pojedinih konstrukcijskih elemenata, kao i s energetskog aspekta i očuvanja topline, zgrada se nalazila u prilično lošem stanju. Zgrada Muzeja, u stručnim krugovima nazivana i „Stari Magistrat“ je zgrada nepravilnog U tlocrtnog oblika. Zgradu čine podrum, prizemlje, kat i potkrovlje. Projektom „reVITAlize“ obuhvaćene su bile samo prve dvije faze uređenja zgrade Muzeja:

FAZA I: Izvedba drenaže vanjskih zidova zgrade i prekid kapilarne vlage injektiranjem podrumskih zidova te

FAZA II: Sanacija podruma u cijelosti (podovi, zidovi, stropovi, otvori).

Zgrada je izvedena klasičnim načinom gradnje s masivnim zidovima od pune opeke starog formata, drvenim i zasvođenim stropnim konstrukcijama, klasičnim drvenim krovištem te crijepom kao pokrovom.

Izvođač coARt d.o.o. s radovima je započeo 1. ožujka 2021. a radovi su završeni krajem prosinca prošle godine. Vrijednost ugovorenih radova iznosila 1.831.176,00 kuna.

 

Projekt „ReVITAlize“ je financiran u okviru Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. te je usmjeren na revitalizaciju vinskog folklora i brendiranje istog u prekograničnoj regiji. Glavni korisnik projekta je Grad Koprivnica, a projektni partneri su Muzej grada Koprivnice i Mađarsko kulturno neprofitno društvo regije Mura. Ukupna vrijednost istog je gotovo 7,5 milijuna kuna, dok je vrijednost projekta koja se odnosi na Grad i Muzej nešto veća od 4 milijuna kuna. 

Novosti i događanja

Ostale objave