20.01.2022

Svetačke sličice - Kipici iz zbirki Muzeja grada Koprivnice

Među najpopularnije predmete pučke pobožnosti spadaju svetačke sličice koje se u Podravini nazivaju kipici ili kipeci. Naziv proizlazi iz činjenice da se velike uokvirene svetačke slike koje se postavljaju na zidove nazivaju kipi, pa se za sličice koje su malog formata koristi umanjenica – kipici.

Svetačke sličice kupovale su se na hodočašćima i umetale u kao straničnici, a na njihovoj poleđini otisnute su molitve pa služe kao dopuna molitveniku. Osim svetaca i blaženika na sličicama su najčešće prikazani Majka Božja i Isus Krist, različiti prizori iz evanđelja i alegorijski prikazi poput ustanovljenja euharistije.

Izložba predstavlja izbor od dvadesetak svetačkih sličica koje svjedoče o ulozi ovih predmeta u pobožnosti žitelja Podravine. Otvorenje možete posjetiti 28. siječnja 2022. godine u 19 sati u podrumu Muzeja grada Koprivnice.

 

Izložba je realizirana sredstvima Europske unije u sklopu projekta ˝Vinski folklor kao povijesni identitet Podravine i Pomurja˝ (reVITAlize) u okviru programa INTERREG V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Novosti i događanja

Ostale objave