19.05.2021

Megnyílt a barokk szakrális szobrok kiállítás

AZ Európai Unió által társfinanszírozott “A borfolklór mint a Drávamente és Muramente történelmi identitása” elnevezésű projekt keretén belül megvalósuló “Kápolnák - 17. és 18. sz. kőszobrok régi fényképeken” című kiállítás 2021. május 18-án kedden megnyitásra került. A kiállítás szerzője Draženka Jalšić Ernečić, kurátor míg a kiállítást hivatalosan Ksenija Ostriž Kapronca város polgármester helyettes - asszony nyitotta meg. A szobrász esztétikája mellett a fényképész esztétikája is bemutatásra kerül. A Szent Szűz, Szent Sebestyén, Borromei Szent Károly, Nepomuki Szent János Szent Flórián szobrain kívül különböző nézőpontok és fotózások kerülnek interpellálásra. Először, mint a 17. és 18. sz. szakrális örökség, majd a különféle poétika dokumentum fotójaként. A szobrok legsikeresebb fényképei mint önálló szerzői alkotás, művészi érték kerülnek bemutatásra. A  művészettörténet és a kulturális műemlékvédelem már a 19. századi  fényképészetben felismerte a történelmi emlékek tanulmányozásának, dokumentálásának és bemutatásának eszközét illetve tudományos tanulmányozását, melyet  napjainkban is figyelemmel kísérünk. A Kaproncai Galéria földszintjén található kiállítás 2021. június 20-ig látogatható.

Hírek és Események

Egyéb hírek