29.03.2021

Ökoház Tótszentmártonban

A projekt hivatalosan 2020. október 1-én kezdetét vette. A projektrészeket szem előtt tartva azon beszerzések lebonyolítására került sor először, melyek meghatározóak a megvalósítás tekintetében. 2020. október hónapban kiválasztásra került az építészeti- és műszaki szakági kiviteli tervdokumentáció elkészítője, melyhez kapcsolódóan szerződéskötésre került sor Sasvári Ferenc egyéni vállalkozóval és a Sa-Fa Kanizsa Bt-vel, a tervdokumentáció határidőre elkészült. 2020. november 23-án lebonyolításra került a projekt nyitókonferenciájára, melyre a vírushelyzetre való tekintettel online került sor.

A konferencián rész vettek a célcsoportok (borászok, családi gazdálkodók, turisztikai szolgáltatók, vidékfejlesztési egyesületek, irányitó hatóság) képviselői, s a projekt partnerek bemutatták saját projekt részüket, várt eredményeiket. 2020. december hónapban meghívásos eljárás keretében kiválasztásra került a nyílt közbeszerzési tender lebonyolítója, így szerződéskötésre került sor Dr. Molnár Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szakértővel. Szintén december hónapban kiválasztásra került az építési tevékenységhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok lebonyolítója is, melynek keretén belül nonprofit szervezet szerződést kötött a Megaber Construct Bt.-vel.

A feladatok ellátásának kiválasztási folyamata 2021. január hónapban folytatódott, melynek legfontosabb lépése a projektmenedzseri feladok megvalósítására kiírt felhívás lebonyolítása volt. Fontos szempont az Interreg projekttapasztalat volt, melynek keretében a feladatok ellátására felkért szervezet a horvátországi Lobrux gazdasági társaság lett. Szintén január hónapban megtörtént a promóciós eszközök és szakmai anyagok szállítójának, valamint a rendezvények szervezőjének kiválasztása. Szakmai szempontból megemlítendő, hogy az első projektszakaszban elkezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése, melynek eredményeképp a nyílt eljárás március hónapban meghirdetésre kerül.

Hírek és Események

Egyéb hírek