28.11.2021

Izrađene Smjernice za promociju i stvaranje nove turističke atrakcije u Koprivnici

U sklopu projekta reVITAlize jedna od aktivnosti glavnog partnera odnosno Grada Koprivnice je i izrada Smjernica za promociju i stvaranje nove turističke atrakcije u Koprivnici.

Doprinos turizma gospodarskoj aktivnosti, prije pandemije korona virusa, bio je izuzetno

velik. Najveća važnost ulaganja u turizam ogleda se u različitim pozitivnim gospodarskim utjecajima turizma na gospodarstvo: rast bruto domaćeg proizvoda, turističke potrošnje, rast izravnog i neizravnog zapošljavanja i rast kapitalnih investicija.

Prekogranično područje Mađarske i Hrvatske ima izniman turistički potencijal, ali i priliku

zajednički pokretati inicijative i projekte koje su od ključnog značaja za razvoj prekograničnog turizma. Prekogranično područje relativno je malo zemljopisno područje i kao takvo vrlo bogato vodom (rijeke i jezera), kulturnom baštinom, biciklističkim stazama, zaštićenim područjima i sličnim sadržajima.

 

Cilj razvoja Smjernica za promociju i stvaranje nove turističke atrakcije u Koprivnici je primjerom dobre prakse potaknuti, za kulturnu baštinu, sve relevantne sudionike očuvanja i obnove baštine, aktivno uključivanje u njezino očuvanje i obnovu čime se dolazi do stvaranja novih turističkih sadržaja u prekograničnom području. Kao jedan od glavnih načina očuvanja i obnove ističe se građevinska obnova koja osigurava temelje za dugoročno očuvanje i opstanak baštine, ali i njezin društveno-gospodarski (turistički) doprinos.

Izvršitelj usluge izrade Smjernica pratio je radova na obnovi Muzeja tijekom cijelog perioda trajanja obnove. To je podrazumijeva evidentiranje ključnih arhitektonsko-građevinskih radova u sanaciji i energetskoj obnovi zgrade.

 

Dokument je nastao u sklopu projekta Revitalize financiran u okviru Interreg V-A programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Novosti i događanja

Ostale objave